IELTS Part 2: Talk about a Foreign Language
IELTS Part 2: Talk about a Foreign Language
IELTS PART 2: Describe A Teacher

Có ai đã 1 lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã dốc hết tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Ngày 20/11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các Thầy Cô giáo, ngày...

Xem thêm >>
TASK 2 ESSAY: WAYS TO REDUCE CRIMES

Tuần này cùng Arrowenglish tham khảo và chuẩn bị cho 1 trong những đề thi thuộc nhóm chủ đề về “luật, tội phạm và giáo dục cải huấn” nhé! Task 2 (09.2015) Studies show that criminals have low level of education. Some people believe that...

Xem thêm >>
Đề Thi IELTS Speaking Part 2: Festival

Quốc Khánh 2/9 vừa qua và Tết Trung Thu sắp đến là những dịp quan trọng không thể bỏ qua khi nhắc đến những ngày lễ và sự kiện trong tháng này. Bài về đề thi IELTS kỳ này sẽ tập trung vào part 2...

Xem thêm >>
Chủ đề thi IELTS về SKY và SPACE

Đề tài “sky” hoặc “space” tuy không quá khó nhưng thỉnh thoảng vẫn gây khó khăn cho các sỉ tử IELTS với những câu hỏi “trên trời”. Bạn đã chuẩn bị gì cho chủ đề này? Cùng brainstorm ý cho những câu hỏi có thể...

Xem thêm >>
IELTS Part 2 Successful Business

Cùng tham khảo và chuẩn bị tốt cho chủ đề “business” nhé! Đây là 1 trong những chủ đề được hỏi trong năm nay và có tần suất lặp lại khá cao trong những năm vừa qua.  Talk about a small but successful company You...

Xem thêm >>
IELTS Part 2: Describe a Machine

Khi được yêu cầu tả 1 thiết bị công nghệ có ảnh hưởng lớn trong đời sống và xã hội hiện đại, đâu là hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu của bạn? Có phải chăng đó là những chiếc điện thoại thông minh...

Xem thêm >>
IELTS Part 2: Describing a Toy

What was your favorite toy when you were little? Have you any memory of it? Here’s the chance to recall those happy times of your childhood. Let’s take a look at the toy theme. Part 2 (13.1.2013) Describe a toy that you usually played with...

Xem thêm >>
IELTS Part 2: Educational Trip

Cùng Arrowenglish chuẩn bị tốt cho ngày thi IELTS cuối trong tháng này với chủ đề nói về “education” nhé. Mặc dù chủ đề về giáo dục không phổ biến như các chủ đề về “book” và “movie” mà Arrowenglish đã đăng ở các tuần...

Xem thêm >>
Những chủ đề thi nói IELTS tháng 4 (2015)

The United Kingdom (Academic) Part 1 Interview – What is your full name? – Can I see your ID? – Where are you from? – Do you work or study? – What do you do for a living? – What is your favorite color? –...

Xem thêm >>
facebook youtube email