IELTS Part 2: Describe a Machine

Khi được yêu cầu tả 1 thiết bị công nghệ có ảnh hưởng lớn trong đời sống và xã hội hiện đại, đâu là hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu của bạn? Có phải chăng đó là những chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng? Các thiết bị này hẳn là thỏa mãn yêu cầu đề nhưng bạn không thể mong đợi có điểm số cao nếu bạn cũng nói những gì mà người khác nói.

Cùng tham khảo những đề thi gần đây có liên quan đến chủ đề “technology” và chọn cho mình 1 “hướng đi riêng” để tạo nên sự khác biệt nhé!

Part 2 TECHNOLOGY

 Describe a machine that has made a great impact on our modern society.

You should say:

What it is

How popular is it in your society

What it is used for

Also explain why you think this machine is important in the modern society

Related topics:

Describe an item you would like to buy in the future (16/05/2015)

Describe a useful application in your mobile phone (21/03/2015)

Describe a piece of technological equipment that you own and like (20/09/2014)

Describe an electrical appliance which did not work (07/06/2014)

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email