Chủ đề thi IELTS về SKY và SPACE

Đề tài “sky” hoặc “space” tuy không quá khó nhưng thỉnh thoảng vẫn gây khó khăn cho các sỉ tử IELTS với những câu hỏi “trên trời”. Bạn đã chuẩn bị gì cho chủ đề này? Cùng brainstorm ý cho những câu hỏi có thể gặp trong kỳ thi IELTS và tham khảo câu trả lời ở mục Bài giải mẫu đợt tới nhé!

IELTS Speaking Part 1: The sky

Do you usually watch the sky? (or Do you ever look at the sky?)

Do you like watching the sky?

What do you think about when you look at the sky?

Do you like to look at the sky during the day or the night? (or Do you like to watch the night sky?)

What are the differences?

Can you see the sky from your apartment?

Nguồn: sưu tầm

IELTS Writing task 2: Space travel

 Nowadays some people hope that space travel will develop in the future.

Do you think this is a positive or negative development?

 

(Đề thi IELTS tháng 07.2013 tại VN)

Tham khảo Từ vựng chủ đề “sky” và “space”

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email