Giáo viên chúng tôi sẽ tư vấn lộ trình và phương pháp học tập phù hợp nhất cho từng học viên. Học viên chưa từng phải so sánh giáo viên của trung tâm với giáo viên bản ngữ và luôn rất hài lòng với những kiến thức và kỹ năng học được trên lớp.

Nguyễn Vũ Đan Hà: Co-founder,

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Canberra

Phạm Quỳnh Như:,

Band 8.0 IELTS Instructor & Online Content Creator BA in English Language, HCMC University of Education

Nguyễn Ngọc Nguyên:

IELTS Instructor & Online Content Creator BA in English Language, HCMC University of Education

Lâm Xuân Thảo:

Band 8.0 IELTS Instructor BA in English Language, HCMC University of Education

Vũ Tường Thịnh:

IELTS 8.0, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education, Curtin University of Technology

Lê Thanh Thảo:

Band 8.5 IELTS Instructor & Online Content Creator BA in TESOL, HCMC University of Education

Trần Hải Đăng:

Band 8.0 IELTS Instructor MA in Applied Linguistics, Curtin University of Technology

Vũ Hoàng Thiện:

Band 8.0 IELTS Instructor BA in English Language, HCMC University of Education

Nguyễn Hồ Thanh Trúc:

IELTS 7.5, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education with Distinction, Curtin University of Technology

Hà Quỳnh Như:

Instructor & Online Content Creator MA in Applied Linguistics, Curtin University of Technology (Australia)

Nguyễn Hồ Thanh Trúc:

IELTS 7.5, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education with Distinction, Curtin University of Technology

Hoàng Vũ Ngọc Phượng:

Instructor MA in Applied Linguistics, Curtin University of Technology (Australia)

Hà Quỳnh Như:

Instructor & Online Content Creator MA in Applied Linguistics, Curtin University of Technology (Australia)

Nguyễn Hồ Thanh Trúc:

IELTS 7.5, Master of Arts in Applied Linguistics at School of Education with Distinction, Curtin University of Technology

Hoàng Vũ Ngọc Phượng:

Instructor MA in Applied Linguistics, Curtin University of Technology (Australia)