Gợi ý trả lời câu hỏi Part 3 chủ đề Books
Gợi ý trả lời câu hỏi Part 3 chủ đề Books
Chủ đề thi IELTS tháng 3

Hungary SPEAKING Part 1 Introduction and interview – What is your full name? – Can I see your ID? – Where are you from? – Are you a student or do you work? – Where are you living now? – Do you live in a...

Xem thêm >>
Chủ đề thi nói IELTS xuất hiện nhiều ở Việt Nam 1/2014

TOPIC – FRIEND (1/2014) Index Chủ đề thi nói IELTS xuất hiện nhiều ở Việt Nam 1/2014 Book All Pages TOPIC – FRIEND (1/2014) Part 1 I’d like to begin by asking you some questions about your hometown: 1. Can you describe a place of...

Xem thêm >>
Cập nhật chủ đề IELTS tháng 10

India Part 1 – Where are you from? – Do you work or study? – Do you live in a house or an apartment? – What is your favourite room? – How long do you live in your house? – Who is your favourite teacher?...

Xem thêm >>
Describe a film or a Cafe

Have you got a voucher from ArrowEnglish? Enjoy watching film at Galaxy or sipping a cup of cappuccino at Starbucks and remember your topics as well. In part 2 of the IELTS speaking test, you might have to describe your favourite film, a film that...

Xem thêm >>
Part 3 Questions Collection – Law Topic

Trong bài IELTS around the World, chủ đề Law trong đề thi tháng 8 tại Canada tuy không mới nhưng có thể là một đề tài không dễ đối với các bạn học viên luyện thi IELTS. Tại Việt Nam, đề tài này cũng xuất...

Xem thêm >>
Đề thi IELTS tại VN – Cập nhật luyện tập trong tháng 9

09.08.14 Speaking Test Part 2 Describe a country you would like to visit Which country it is What attract you most in that country How long you want to stay there And also say why you want to visit that country Bài tham khảo Part...

Xem thêm >>
IELTS around the World

ArrowEnglish xin chia sẻ với các bạn đề thi IELTS sưu tầm được tại một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt những chủ đề này giống với đề thi IELTS trong tháng 8 vừa qua tại VN Sri Lanka Writing test Task 1...

Xem thêm >>
Đề thi nói Part 2: Describe a historical building in your area

Chủ đề về lịch sử luôn là một trong những chủ đề “khô khan” và khiến không ít ứng viên “đứng hình” khi không may bị hỏi. Trong tháng 4, với sự kiện lịch sử quan trọng 30/04 – ngày miền Nam thống nhất đất nước,...

Xem thêm >>
Chủ đề thi IELTS xuất hiện nhiều đầu năm 2014

Chủ đề của writing task 2 trong các kỳ thi IELTS đầu năm 2014 khá đa dạng, trong đó có Job/ career – đề tài không quá xa lạ với các sỉ tử luyện thi IELTS, và đặc biệt chủ đề này xuất hiện rất...

Xem thêm >>
facebook youtube email