Đề Thi IELTS Speaking Part 2: Festival

Quốc Khánh 2/9 vừa qua và Tết Trung Thu sắp đến là những dịp quan trọng không thể bỏ qua khi nhắc đến những ngày lễ và sự kiện trong tháng này. Bài về đề thi IELTS kỳ này sẽ tập trung vào part 2 và part 3 IELTS speaking với những câu hỏi đề thi liên quan đến FESTIVAL/ CELEBRATION. Các bạn đã đăng ký thi IELTS trong tháng 9 đừng quên ôn lại chủ đề quen thuộc này nhé và nhớ theo dõi mục Bài giải mẫu để tham khảo những câu trả lời thật hay và thú vị từ ArrowEnglish.

Part 2

Describe a festival that is important in your country.

Please say:

    • When the festival start
    • What you do during the festival
    • What you like or dislike about it
    • Why this festival is important

Part 3

Are there many festivals in your country?

What is the most important festival in Vietnam?

Do you think celebrating festival is important in preserving a country’s culture?

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email