IELTS PART 2: Describe A Teacher

Có ai đã 1 lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã dốc hết tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Ngày 20/11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các Thầy Cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người Thầy người Cô đã dạy dỗ chúng ta nên người.

Tuần này hãy cùng ArrowEnglish chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam với những lời chia sẽ ngọt ngào và chân thành về người Thầy người Cô của mình và ôn lại chủ đề tả người trong phần thi nói IELTS nhé!

 

Describe a teacher whom you remember well (10.2014)

You should say:

Who this person is

What subject he/ she taught

What special about him/ her

And also explain why you rememer this teacher so well.

 

Describe a person who you want to become in the future (1.2015)

Describe an old person you know and respect (10.2014)

Describe a teacher who has influenced you in your education.

Describe a teacher that you can remember from school.

Describe a popular teacher you know.

To see more IELTS part 2, click here.

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email