IELTS Part 2: Educational Trip

Cùng Arrowenglish chuẩn bị tốt cho ngày thi IELTS cuối trong tháng này với chủ đề nói về “education” nhé. Mặc dù chủ đề về giáo dục không phổ biến như các chủ đề về “book” và “movie” mà Arrowenglish đã đăng ở các tuần trước, nhưng khi các ứng viên gặp phải chủ đề rất quen mà cũng rất lạ các bạn thường gặp phải một số khó khăn như thiếu ý hoặc không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hãy thêm chủ đề “educational trip” vào “practice list” để sẵn sàng cho kì thi sắp đến nhé!

Part 2

 Describe an educational trip that you went on when you were in school.

You should say:

When and where you went

What you did there

Whom you went with

And also say what you have learnt from that trip.

1. Do you think it’s beneficial for students to go on school trips?

2. What are the responsibilities of teacher on such trips?

Part 3

1. How has education changed over the last few years?

2. Is a good education more important to boys than girls?

3. How well do you think school prepare young children for life?

4. Is the internet a valuable educational tool?

5. How important is it for schools to have computers for their students?

Source: Collected from IELTS candidate

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email