Phân tích yếu tố tạo nên bài viết điểm cao
Phân tích yếu tố tạo nên bài viết điểm cao
Đề thi IELTS năm 2012 – Kỳ 3

Dạng câu hỏi IELTS tại Việt Nam và một số quốc gia khác Tháng 02.2012 (Malaysia) Speaking test Part 1 – Can you tell me your full name? – Where do you live? – Can you describe a house you live in now? – Do...

Xem thêm >>
Đề thi IELTS năm 2012 – Kỳ 1

2. Dạng câu hỏi IELTS tại Việt Nam và Úc Tháng 02.2012 Listening test Section 1. A conversation about booking a room. Section 2. Telephone inquiry about volunteer work. Questions: filling in blanks, multiple choice. Section 3. A conversation between two students about their project....

Xem thêm >>
Đề thi IELTS năm 2012 – Kỳ 1

Dạng câu hỏi IELTS tại Úc Tháng 02.2012 Listening test Section 1. A lady applied for position in a book stall. She was asked about her address, experience and availability for starting in the new job. Section 2. Hostel information for students. Section 3. Conversation...

Xem thêm >>
Đề thi IELTS tại Việt Nam và bài giải gợi ý

Trong bài này, ArrowEnglish chia sẻ với các bạn 1 đề thi writing thực tế tại Việt Nam và cũng đã xuất hiện ở những nước khác với nội dung tương tự. Writing task 2 (February 2011-Vietnam) Some people think women should have an equal...

Xem thêm >>
Tổng Hợp Đề Thi IELTS 2013

ArowEnglish tổng hợp một số đề thi IELTS từ nhiều nước trên thế giới trong năm 2013, cùng tìm hiểu xem có gì giống với đề thi IELTS tại Việt Nam không bạn nhé Tháng 5 1. In Turkey Writing Test Writing task 1 A...

Xem thêm >>
Những Yếu Tố Nào Tạo Nên Một Bài Viết IELTS Điểm Cao?

Bài viết dưới đây được đánh giá band 9, nhưng tại sao? Cùng đọc và thử phân tích xem những yếu tố nào tạo nên 1 bài viết điểm cao? Đề: Flow chart The flow chart shows how waste paper is recycled. It is clear...

Xem thêm >>
Bài giải gợi ý – IELTS tuần lễ 19.08

Trong loạt bài Mỗi tuần một đề thi IELTS – tuần lễ 19.08, SET đã chia sẻ với các bạn chủ đề thi IELTS từng xuất hiện tại Việt Nam cũng như những quốc gia khác. Các bạn cùng tham khảo bài giải gợi ý cho...

Xem thêm >>
Cập Nhật Đề Thi IELTS Tháng 03.2014!

Speaking Test (03.2014) Part 1 – What is your full name? – Can I see your ID? – Where are you from? – Do you work or study? – Do you like your town? Why? – How long have you been living there? – Did...

Xem thêm >>
Mỗi tuần một đề thi – IELTS tuần lễ 24/02

Part 1 Where are you living now? Are you studying or do you have a job? Do you think studying is more interesting than working? Do you and your family like taking photographs? On which occasion does family usually take photographs together? When do people...

Xem thêm >>
facebook youtube email