BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Happiness
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Happiness
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Education

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề History

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Music - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Entertainment

Âm nhạc có phải chỉ để giải trí? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Process diagram

Bạn làm gì khi gặp một quy trình siêu phức tạp? Tham khảo bài mẫu đang làm xôn xao netizens gần đây nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Social Issues

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Bar chart

Biểu đồ cột là dạng bài đã được ra thi nhiều lần trong nửa đầu năm 2023.  Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Lifestyle

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
TV's effects on children sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Technology

Việc xem TV có lợi hay có hại cho trẻ em? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề City

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
facebook youtube email