BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Social issues

Chỉ có nhà nước mới giải quyết được vấn đề nhà ở? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

The shortage of housing in big cities can cause severe consequences. Only government action can solve this problem.

To what extent do you agree or disagree?

(Đề thi tháng 11/2023)

Tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn có thể gây ra hậu quả nặng nề. Chỉ có hành động của chính phủ mới có thể giải quyết được vấn đề này. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Dàn bài

1. Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Trả lời câu hỏi: Các nhà lãnh đạo quốc gia phải chịu trách nhiệm chính trong việc giảm bớt vần đề về nhà ở

2. Thân bài 1 (Vai trò của nhà nước): Cách nhà nước giải quyết vấn đề nhà ở

 • Triển khai: Hướng giải quyết: Tái sử dụng tài sản thuộc sở hữu công

+ Có nhiều tài sản không được sử dụng đúng mức hoặc không thiết yếu có thể được tân trang lại cho mục đích dân dụng

+ Các tòa nhà thành phố có thể được củng cố hoặc di dời đến các địa điểm kém đắc địa hơn để giải phóng đất phát triển nhà ở

Những hành động này đòi hỏi phải kiểm kê tất cả các cơ sở công cộng cũng như khả năng điều hướng bộ máy quan liêu nên chỉ những công chức cấp cao mới có thể thực hiện những công việc này

3. Thân bài 2 (Vai trò của cơ quan tư nhân): Cách cơ quan tư nhân giải quyết vấn đề nhà ở

 • Triển khai: Việc đánh giá các địa điểm chất lượng để phát triển bất động sản nội thành cũng có thể được thực hiện bởi các cơ quan tư nhân >< chúng thường đi kèm với mức giá cắt cổ khiến các hộ gia đình có thu nhập trung bình đến thấp không được sở hữu nhà

+ Ví dụ: Các tòa nhà chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù ngày càng phổ biến nhưng có giá vượt xa ngân sách của một nhân viên văn phòng sống ở cùng địa phương

 • Phản biện: Khi chính quyền địa phương nắm vai trò này thì tài sản mới có thể được cung cấp dưới giá trị thị trường để đáp ứng nhu cầu của người dân thuộc mọi hoàn cảnh tài chính

4. Thân bài 3 (Vai trò của cá nhân): Cách cá nhân giải quyết vấn đề nhà ở

 • Triển khai: Người dân thành thị cũng có thể chủ động di dời ra ngoại thành hoặc nông thôn để giảm nhu cầu nhà ở tại thành phố
 • Phản biện: Xét đến áp lực di chuyển hàng ngày, ít người sẽ làm việc này, nhưng để giải quyết vấn đề nhà ở, một bộ phận lớn cư dân sẽ phải chuyển đi nơi khác để nhường chỗ cho những người khác

 

Housing issue - sample essay

Paraphrase

1. the shortage of housing (n. phr.) sự thiếu thốn nhà ở

= insufficient housing (n. phr.) 

= housing stress (n. phr.) 

= housing problems (n. phr.) 

2. big cities(n. phr.) các thành phố lớn

= megacities (n)

= metropolitans (n) 

3. government (n) nhà nước

= country leaders (n. phr.)

= authorities (n) 

= high-ranking public servants (n. phr.)

= policymakers (n) 

Vocabulary

 • assume the main responsibility (v. phr.) chịu trách nhiệm chính
 • repurpose their publicly owned property (v. phr.) tái sử dụng tài sản thuộc sở hữu công của mình
 • municipal buildings (n. phr.) tòa nhà thành phố
 • relocate to less-prime sites (v. phr.) di dời đến các địa điểm kém đắc địa hơn
 • private agencies (n. phr.) các cơ quan tư nhân
 • exorbitant prices (n. phr.) mức giá cắt cổ
 • below market value (adv. phr.) dưới giá trị thị trường

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email