BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Sports
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Sports
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề History

Các di tích lịch sử và viện bảo tàng không thu hút nhiều dân địa phương. Vì sao? Làm sao để thu hút dân địa phương? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Art - Sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Art

Liệu nghệ thuật có dành cho tất cả mọi người? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Diagram

Một trong những đề Task 1 siêu khó nay đã được Arrow xử lý. Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích nhé!...

Xem thêm >>
Traditional ideas - Sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Culture

Liệu quan điểm của thế hệ lớn tuổi còn hữu dụng với giới trẻ không? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Celebrities

Nhiều ngôi sao nổi tiếng vì sự giàu có và lối sống xa xỉ thay vì là thành tựu. Điều này có ảnh hưởng xấu lên người trẻ? ...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Social Issues

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
Criminal tendencies - Sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Law

Liệu hành vi của trẻ có thể dự đoán được hành vi phạm tội trong tương lai? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Social Issues

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
facebook youtube email