BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Media
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Media
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Transportation

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Parental pressure

Vì sao cha mẹ thường ép con thành công? Liệu điều này lợi hay hại? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Technology

Liệu có nên cấm điện thoại như thuốc lá? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Crime

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Family history - sample - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề History

Liệu có nên nghiên cứu về phả hệ? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Animals

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Bar Chart

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Education

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Old People

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
facebook youtube email