Task 1 - student room - sample essay - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Maps

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Task 1 - student room - sample essay

Paraphrase 

1. a student room for two people (n. phr.) phòng dành cho 2 người

= double student room (n. phr.)

= the 2-people unit (n. phr.)

2. a student room for one person (n. phr.) phòng dành cho 1 người

= single student room (n. phr.) 

= the one-person option (n. phr.) 

Vocabulary

  • spacious (adj) rộng rãi
  • adjacent to (adj. phr.) gần, kế bên
  • furnished (adj) được trang bị
  • kitchen appliances (n. phr.) thiết bị dùng trong bếp
  • furniture (n) nội thất
  • tenant (n) người thuê nhà
  • rent (n) tiền thuê nhà

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email