BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Social issues

Liệu kinh tế phát triển có làm đánh mất những giá trị xã hội vốn có? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Nowadays, most countries improve their living standards through economic development. However, some social values are lost as a result. Do you think the advantages of the phenomenon outweigh the disadvantages?

Ngày nay, đa số các quốc gia đều cải thiện mức sống nhờ vào sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều này dẫn đến sự mất đi các giá trị xã hội. Việc này lợi nhiều hơn hại?

Dàn bài

1. Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Trả lời câu hỏi: tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực. 

 

2. Thân bài 1 : Mặt lợi của tăng trưởng kinh tế

 • Nâng cao chất lượng cuộc sống (y tế, giáo dục, hạ tầng)
 • Cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao. 

3. Thân bài 2 :Mặt trái của tăng trưởng kinh tế

 • Ảnh hưởng đến giá trị gia đình (tỷ lệ li hôn tăng, quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo.)
 • Ăn mòn giá trị xã hội (ưu tiên lợi nhuận, gây ô nhiễm môi trường) – Ví dụ: công ty nước thải

 

4. Kết bài: 

 • Khẳng định tác động tiêu cực của tăng trưởng kinh tế lên giá trị xã hội và môi trường.
 • Cần hướng đến phát triển bền vững, cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Paraphrase

 economic development (n) tăng trưởng kinh tế

= economic growth (n) 

= economic prosperity (n) 

=economic gain (n. phr.) 

Vocabulary

 • a robust economy (n. phr.) 1 nền kinh tế lớn mạnh 
 • paramount (a) quan trọng
 • living requirements (n. phr.) nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống 
 • the relentless pursuit (n. phr.) sự theo đuổi bất chấp 
 • a cornerstone of society (n. phr.) nền móng của xã hội
 • emotional detachment  (n. phr.) sự xa cách tình cảm 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email