Family history - sample - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề History

Liệu có nên nghiên cứu về phả hệ? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Some people argue that we should do research into their family history. Others agree with the view that we should focus on the present and future generations.
Discuss both views and give your own opinion.

(Đề thi tháng 7/2023)

(Một số người cho rằng chúng ta nên nghiên cứu về lịch sử gia đình của họ. Những người khác đồng ý với quan điểm rằng chúng ta nên tập trung vào các thế hệ hiện tại và tương lai. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​​​của riêng bạn.)

Dàn bài

1. Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Trả lời câu hỏi

2. Thân bài 1 (Ý kiến 1): Lý do vì sao chúng ta nên nghiên cứu về lịch sử gia đình

 • Giải thích 1: Có thể xác định các nguy cơ sức khỏe di truyền

+ Triển khai: Bằng cách thu thập hồ sơ y tế gia đình, các mối lo ngại tiềm ẩn về sức khỏe có thể được xác định chính xác, cho phép mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

+ Ví dụ: nhiều cá nhân có thành viên gia đình mắc bệnh ung thư đã chuẩn đoán được bệnh sớm, do đó làm tăng cơ hội thuyên giảm bệnh của họ

 • Giải thích 2: Thúc đẩy sự kết nối gia đình sâu sắc

+ Triển khai: Hoạt động này có thể gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau thông qua kể chuyện và chia sẻ giữa các thế hệ

Hoạt động này cung cấp điểm tương đồng giúp các thành viên thuộc bất kỳ nhóm tuổi nào cũng có thể đóng góp, do đó xóa bỏ khoảng cách thế hệ

3. Thân bài 2 (Ý kiến 2): Lý do vì sao chúng ta nên tập trung vào các thế hệ hiện tại và tương lai

 • Giải thích 1: Lợi ích cho cá nhân

+ Triển khai 1: Nếu thiếu chuyên môn và công nghệ tiên tiến, phần lớn thời gian chúng ta có thể tìm thấy rất ít thông tin về tổ tiên của mình do thiếu lưu trữ hình ảnh hoặc văn bản

Đây là lý do tại sao nghiên cứu lịch sử gia đình được coi là lãng phí thời gian, thay vào đó các cá nhân nên đầu tư vào những nỗ lực hiện tại và tương lai của họ

 • Giải thích 2: Nhiều câu chuyện trong quá khứ đã trở nên không còn phù hợp với giới trẻ ngày nay do điều kiện sống khác biệt

+ Triển khai + Ví dụ: những câu chuyện về cuộc sống thiếu kết nối internet hay về những cuộc chinh phục lãnh thổ trong quá khứ sẽ không để lại bất kỳ ấn tượng nào đối với thế hệ trẻ, những người muốn dành thời gian của mình cho những vấn đề cấp thiết đương đại như biến đổi khí hậu và bình đẳng giới

Family history - sample essay

Paraphrase

do research into their family history (v. phr.) nghiên cứu về lịch sử gia đình

= genealogy (n) gia phả học

= learn about one’s family history (v. phr.)

= family history research (n. phr.)

= genealogy studies (n. phr.)

 

Vocabulary

 • refute (v) bác bỏ, phản bác
 • identify hereditary health risks (n. phr.) xác định các nguy cơ sức khỏe di truyền
 • family medical records (n. phr.) hồ sơ y tế gia đình
 • potential health concerns (n. phr.) các mối lo ngại tiềm ẩn về sức khỏe
 • take preventive measures (v. phr.) vũ đạo bắt mắt
 • at the onset (prep. phr.) ngay từ đầu
 • remission (n) sự thuyên giảm
 • intergenerational storytelling and sharing (n. phr.) việc kể chuyện và chia sẻ giữa các thế hệ
 • common ground (n. phr.) điểm chung, điểm tương đồng
 • photographic or written records (n. phr.) lưu trữ hình ảnh hoặc văn bản
 • endeavours (n) những nỗ lực
 • past territorial conquests (n. phr.) những cuộc chinh phục lãnh thổ trong quá khứ
 • critical contemporary issues (n. phr.) những vấn đề cấp thiết đương đại

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email