BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề History

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Some people think history has nothing or little to tell us, but others think that studying the past history can help us better understand the present. Discuss both views and give your opinion.

(Đề thi tháng 07/2023)

(Một số ý kiến cho rằng lịch sử không có ý nghĩa gì cả. Trong khi, một số lại cho rằng việc học lịch sử có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hiện tại. Bàn luận hai ý kiến trên và nêu lên quan điểm của bạn.)

Dàn bài

1. Mở bài: Paraphrase đề + Nêu mục đích bài viết

 • Mục đích: Bài viết nhằm bàn luận 2 quan điểm trên và bày tỏ quan điểm cá nhân của tôi.

2. Thân bài 1 (View 1): Có nhiều lý do lịch sử không được xem trọng

 • Idea 1:Do việc giảng dạy môn lịch sử không hứng thú

+ Giải thích: cách trình bày khô khan, nhiều sự kiện → buộc phải nhồi nhét, học thuộc lòng ngày/tháng/năm

+ Ví dụ: Nhiều học sinh Việt Nam không thích môn Lịch sử vì nó nhàm chán và nhức não

 • Idea 2: So với các lĩnh vực khác, Lịch sử không mang tính thực tiễn nhiều.

+ Giải thích: Học lịch sử phải nhớ rất nhiều dữ kiện trong khi tính ứng dụng lại ít, không như các ngành công nghệ kỹ thuật mang lại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống  

3. Thân bài 2 (View 2): Lịch sử rất quan trọng để hiểu các vấn đề hiện tại.

 • Idea 1: Lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hiểu biết chi tiết về quá khứ → cung cấp bối cảnh cho các vấn đề xã hội, chính trị và kinh tế hiện tại.

+ Ví dụ: Tìm hiểu về Thế chiến II giúp hiểu sâu hơn về xung đột và hợp tác quốc tế hiện nay.

 • Idea 2: Học về thành công và thất bại trong quá khứ có thể góp phần vào quyết định hiện tại và tương lai của chúng ta.

+ Giải thích: Từ kinh nghiệm lịch sử, chúng ta có thể đưa ra quyết định thông minh và hướng tới tương lai tốt đẹp.

4. Kết bài: Tóm tắt ý chính 2 đoạn thân bài + Nêu lên quan điểm cá nhân

 • Quan điểm: Mặc dù có những lý do hợp lý tại sao một số người không coi trọng việc học lịch sử, chúng ta không thể bỏ qua những lợi ích quan trọng mà lịch sử mang lại cho sự phát triển của xã hội hiện tại. Bằng việc học lịch sử, ta có thể đưa ra những quyết định và hướng đi tốt cho tương lai.

Vocabulary

 • past occurrences/ events (NP.) sự kiện lịch sử
 • contemporary (adj.) = current (adj) (liên quan đến) hiện tại
 • gain/ attain valuable insights into (sth) (colloc.) tích luỹ kiến thức

= gain/ attain valuable knowledge about (sth) (colloc.) 

= gain/ attain a profound/ detailed understanding of (sth) (colloc.) 

 • dauting (adj.) = tedious (adj.) nhàm chán 
 • context (n.) bối cảnh
 • socioeconomic (adj.) (liên quan đến) kinh tế xã hội
 • shape (v.) định hình
 • global conflicts (NP.) mâu thuẫn toàn cầu
 • international cooperation (NP.) hợp tác quốc tế

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email