BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Health

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng bổ ích nhé!

Some people think that the government should ensure the healthy lifestyle of people, but others argue that it should be decided by individuals. Discuss both views and give your opinion.

(Đề thi tháng 06/2023)

(Một số người nghĩ chính phủ nên đảm bảo người dân có một lối sống lành mạnh. Một số ý kiến khác lại cho rằng đây là vấn đề nên được quyết định bởi cá nhân. Bàn luận hai ý kiến trên và đưa ra quan điểm của bạn.)

Dàn bài

1. Mở bài: Paraphrase đề + Nêu quan điểm cá nhân

  • Quan điểm: Cả hai bên đều nên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một lối sống lành mạnh hơn.

2. Thân bài 1 (Ý kiến 1): Chính phủ nên có nhiệm vụ đảm bảo sức khoẻ của công dân.

  • Giải thích 1: Chính phủ có quyền kiểm soát việc bán các sản phẩm không lành mạnh (vd: đồ ăn nhanh, rượu, thuốc lá) → cải thiện sức khoẻ cộng đồng.

+ Ví dụ : Năm 2018, chính phủ Vương Quốc Anh áp dụng thuế lên đường và đồ ngọt → giảm tiêu thụ đồ uống có đường + tăng tiêu thụ các sản phẩm ít và không đường

  • Giải thích 2: Chính phủ có thể tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức về sức khoẻ → thúc đẩy người dân có lối sống lành mạnh

+ Ví dụ: Chiến dịch Metabo cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản triển khai → người dân tăng cường tập thể dục thể thao và ăn uống cân đối

3. Thân bài 2 (Ý kiến 2): Mỗi người nên có tự do lựa chọn về sức khỏe và phát triển cá nhân mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

  • Giải thích: vì đây là cuộc sống và quyền tự do cá nhân của mỗi công dân

+ Ví dụ: mỗi người tự quyết đinh sắp xếp và tham gia hoạt động thể thao, chế độ ăn phù hợp

  • Tuy nhiên: công dân có thể gặp một vài trở ngại trong quá trình sống lành mạnh

→ cần sự hỗ trợ của chính phủ

+ Ví dụ: người dân ở khu vực sống thiếu cơ sở vật chất luyện tập thể dục → chính phủ có thể hỗ trợ thẻ tập gym miễn phí hoặc giá rẻ/ tổ chức các chương trình giáo dục dinh dưỡng để khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh

4. Kết bài: Tóm tắt ý 2 đoạn thân bài + Khẳng định lại quan điểm cá nhân

Paraphrase

  • have/ lead/ maintain a healthy lifestyle (colloc.) có lối sống lành mạnh

= promote a healthier way of life

= encourage healthier lifestyle choices

= promote healthy choices

 

Vocabulary

  • regulate (v.) điều tiết
  • metabolic syndrome (NP.) hội chứng chuyển hoá
  • outreach initiatives (NP.) chiến lược kết nối
  • abstain from (sth) (v.) tránh xa/ nói không với (cái gì)

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email