BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Education

Trường học nên tập trung vào việc dạy lễ nghĩa hay vào chuyên môn? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To that extent do you agree or disagree?

(Đề thi tháng 9/2023)

(Trách nhiệm của nhà trường là dạy trẻ cách cư xử tốt bên cạnh việc cung cấp giáo dục chính quy. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Dàn bài

1. Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Đồng ý

2. Thân bài 1 (Lý do 1): Trường học là nơi chủ yếu để học sinh chuẩn bị hành trang vào đời

 • Giải thích: Trường học như một xã hội thu nhỏ: có luật lệ, quy tắc phải tuân theo và sẽ có hình phạt cho những lỗi lầm phạm phải

+ Triển khai: Tuy nhiên, môi trường giáo dục sẽ cung cấp kiến thức, giáo dưỡng cần thiết để học sinh rút kinh nghiệm và có cơ hội ngày càng hoàn thiện cung cách của bản thân là hành trang quý báu để sẵn sàng vào đời, trở thành người có ích cho xã hội

3. Thân bài 2 (Lý do 2): Học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày ở trường

 • Giải thích: Học sinh dành đa số thời gian ở trường học, lời khuyên của thầy cô và các tương tác với bạn bè có trọng lượng nhất định trong lòng học sinh dễ dàng tiếp nhận ảnh hưởng của môi trường xung quanh trường học là nơi lý tưởng để hình thành nhân cách và giáo dục thái độ của học sinh

2. Thân bài 3 (Phản biện): 

 • Giải thích: Tuy nhiên, số lượng học sinh mỗi lớp khá đông nên giáo viên và nhà trường không thể đảm bảo có thể hỗ trợ chi tiết từng người Cần sự đồng hành từ phụ huynh để có thể mang đến kết quả tối ưu trong việc hình thành và chấn chỉnh thái độ, đạo đức của học sinh

 

Good behaviour vs Formal education - sample essay

Paraphrase

good behavior = a well-behaved demeanor = polite manners = positive conduct (n. phr.) đạo đức, hành vi tốt/ lịch sự / tích cực

Vocabulary

 • shoulder the responsibility of (v. phr.) chịu trách nhiệm về việc gì đó
 • indispensable competencies (n. phr.) những năng lực không thể thiếu/ quan trọng
 • microcosms of society (n. phr.) xã hội thu nhỏ
 • transgression (n) sai phạm
 • refine personal conduct (v. phr.) tinh chỉnh/ cải thiện đạo đức cá nhân
 • valuable contributors (n. phr.) những người đóng góp có ích (cho xã hội)
 • instill (v) truyền đạt/ làm cho thấm nhuần

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email