BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Education

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

In the modern world, schools are no longer necessary because there is so much information available through the internet that children can study as well at home. To what extent do you agree or disagree?

(Đề thi tháng 07/2023)

(Trong xã hội hiện đại, trường học không còn cần thiết nữa vì rất nhiều thông tin có trên mạng mà trẻ có thể học tại nhà. Bạn đồng ý hay không với quan điểm trên?)

Dàn bài

1. Mở bài: Paraphrase đề + Trả lời câu hỏi

 • Trả lời: Dù việc học online mang lại nhiều lợi ích nhưng theo tôi trường học vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng.

2. Thân bài 1: Trường học có thể không còn vì sự dồi dào của học liệu trên internet.

 • Idea 1: Sự dồi dào học liệu trên mạng → trẻ dễ tiếp cận các nguồn tài nguyên học tập đa phương tiện (thư viện số, các video hướng dẫn có hình ảnh minh hoạ, bài học thu âm) → đáp ứng phong cách học tập khác nhau của học sinh.
 • Idea 2: Sự phát triển AI tích hợp kiến thức (vd: ChatGPT) → trẻ em nhanh chóng tìm đáp án cho thắc mắc của mình

>> việc tự học ở nhà trở nên thuận tiện hơn hằng ngày đến trường.

3. Thân bài 2: Trường học truyền thống không thể bị thay thế

 • Counter-argument: các thông tin trên mạng trẻ tìm thấy có thể không đáng tin cậy (vd: thông tin có thể đã lỗi thời hoặc không phù hợp cho trẻ em)

>>  Idea 1: Trường học vẫn cần thiết để định hướng trẻ tích luỹ kiến thức.

+ Giải thích: đội ngũ giảng dạy có trình độ + chương trình giảng dạy thống nhất → trẻ tránh tiếp cận với những thông tin sai lệch

 • Idea 2: Trường học không chỉ dạy kiến thức mà còn các giá trị khác.

+ Giải thích: Trẻ học và trau dồi kỹ năng xã hội (vd: giao tiếp, đàm phán, lắng nghe, v.v.) thông qua tương tác với bạn bè

+ Giải thích: Thông qua mối quan hệ trong trường, trẻ học được các bài học đạo đức (vd: lòng trắc ẩn, sự tử tế và tôn trọng lẫn nhau)

4. Kết bài: Tóm tắt ý chính 2 thân bài + Khẳng định lại quan điểm

Paraphrase

 • there is so much information available through the internet: có nhiều thông tin trên internet

= the availability of information on the internet

= the accessibility of online information

~ online learning (resources)

~ the abundance of online learning resources

~ these advancements in internet information

 • schools ~ conventional physical schools (n.) ~ academies (n.) ~ educational institutions (n.) trường học, cơ sở giáo dục
 • schools are no longer necessary

whether traditional schools are still necessary

~ the disappearance of schools

≠ the continuation of schools

 

Vocabulary

 • accessibility (n.) (sự) dễ tiếp cận
 • multimedia (adj.) đa phương tiện
 • cybrary (n.) thư viện trực tuyến
 • visuals (n.) hình ảnh minh hoạ
 • reliability and validity (NP.) độ tin cậy và xác thực
 • obsolete (adj.) lỗi thời
 • a uniform national curriculum (NP.) một chương trình giảng dạy thống nhất
 • be susceptible to (adj.) dễ bị tác động (xấu)
 • broaden their horizons (idm.) mở mang kiến thức
 • compassion (n.) lòng trắc ẩn
 • autonomy (n.) sự tự chủ
 • verification (n.) tính xác thực
 • a comprehensive education (colloc.) sự giáo dục toàn diện

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email