Art - Sample essay - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Art

Liệu nghệ thuật có dành cho tất cả mọi người? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Some people say that every human being can create art, others think only the people born with the ability can create art.
Discuss both views and give your opinion.

(Đề thi tháng 8/2023)

(Một số người nói rằng mỗi con người đều có thể sáng tạo nghệ thuật, những người khác cho rằng chỉ những người sinh ra đã có khả năng mới có thể sáng tạo nghệ thuật.
Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.)

Dàn bài

1. Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Trả lời câu hỏi

2. Thân bài 1 (Ý kiến 1): Chỉ những người sinh ra đã có khả năng mới có thể sáng tạo nghệ thuật

 • Giải thích 1: Chỉ những tác phẩm nghệ thuật phức tạp mới có thể được coi là nghệ thuật

+ Triển khai: Những tác phẩm này khó có thể bắt nguồn từ những người ít khéo léo hay chú ý đến chi tiết mà chỉ có thể thực hiện được bởi những người có năng lực bẩm sinh

+ Ví dụ: Các tác phẩm của các bậc thầy như Michelangelo và Vincent Van Gogh đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về giải phẫu con người, lý thuyết màu sắc cũng như phong cách sáng tạo

Đối với nhiều người, những phẩm chất này vượt quá khả năng của họ

 • Giải thích 2: Để được tôn vinh là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất, người ta không chỉ cần có sự hiểu biết sâu sắc về lý thuyết nghệ thuật mà sự sáng tạo cũng rất quan trọng

+ Triển khai + Ví dụ: Nếu không có những yếu tố này, thế giới sẽ không thể chứng kiến ​​những sáng tạo táo bạo của Pablo Picasso hay Frida Kahlo

3. Thân bài 2 (Ý kiến 2): Mỗi con người đều có thể sáng tạo nghệ thuật

 • Giải thích 1: Nghệ thuật không được định nghĩa bởi sự phức tạp của nó, thay vào đó, nó là một phương tiện thể hiện bản thân

+ Triển khai 1: Cả những bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ em và tranh sơn dầu của các họa sĩ kỳ cựu đều có thể được coi là tác phẩm nghệ thuật

Người ta chỉ cần những công cụ cơ bản, tức là bút chì và giấy, và tính độc đáo của họ để tạo ra tác phẩm nghệ thuật của riêng mình

 • Giải thích 2: Để hoàn thiện tay nghề của mình, các nghệ sĩ đã dành nhiều năm cuộc đời để thực hành, phê bình và tái tạo phong cách của mình

+ Triển khai: Trừ khi có những nỗ lực đáng kể, ngay cả những người có tài năng cũng không thể khẳng định mình là một trong những nghệ sĩ vĩ đại của thế giới nghệ thuật

 

Art - Sample essay

Paraphrase

1. born with the ability (phr.) có năng khiếu bẩm sinh

= innate talent (n. phr.) năng khiếu bẩm sinh

= innate abilities (n. phr.) 

= talent (n) talented (adj) 

2. art (n) nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật

= artwork = art piece = creation (n) tác phẩm nghệ thuật

= masterpiece (n) kiệt tác

= doodle (n) bức vẽ nguệch ngoạc

= oil painting (n. phr.) tranh sơn dầu

Vocabulary

 • dexterity (n) sự khéo tay
 • attention to detail (n. phr.) sự chú ý đến chi tiết
 • human anatomy (n. phr.) giải phẫu con người
 • colour theory (n. phr.) lý thuyết màu sắc (VD: xanh dương + đỏ = tím)
 • beyond their capacity (adj. phr.) vượt quá khả năng của họ
 • (be) commemorated (adj) (được) tôn vinh
 • ingenuity (n) sự sáng tạo, sự khéo léo
 • bold (adj) táo bạo
 • complexity (n) sự phức tạp
 • a means of self-expression (n. phr.) phương tiện thể hiện bản thân
 • veteran artist (n. phr.) họa sĩ kỳ cựu
 • perfect (their) craft (v. phr.) hoàn thiện tay nghề (của mình)
 • substantial efforts (n. phr.) những nỗ lực đáng kể
 • a sense of self (n. phr.) ý thức về bản thân
 • in their own right (prep. phr.) theo đúng nghĩa của mình

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email