BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Bar chart

Biểu đồ cột là dạng bài đã được ra thi nhiều lần trong nửa đầu năm 2023.  Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Dàn bài

1. Mở bài (Introduction) 

  • Viết lại (Paraphrase) đề bài 

2. Câu tổng quát (Overview) 

  • Miêu tả những xu hướng chính trong cả 2 biểu đồ 

3. Thân bài 1: Miêu tả biểu đồ 1 

  • 1999: tỉ lệ phần trăm của xe buýt đến đúng giờ theo dự kiến và thực tế đều cao 
  • 2000: tỉ lệ phần trăm của xe buýt đến đúng giờ theo dự kiến vẫn cao nhất nhưng tỉ lệ phần trăm của xe buýt đến đúng giờ thực tế thấp nhất 
  • Sau đó: tỉ lệ phần trăm của xe buýt đến đúng giờ thực tế luôn thấp hơn 
  • 2003: năm ngoại lệ vì tỉ lệ phần trăm của xe buýt đến đúng giờ thực tế vượt mức dự kiến

4. Thân bài 2: Miêu tả biểu đồ 2 

  • Số lượng phàn nàn luôn tăng, dù có giảm trong 2 năm 2000 – 2001 

Từ hay cần học

  • lag behind (v.) thua xa, kém hơn, không theo kịp 
  • fall short (phr.) không đạt được mục tiêu
  • outperform (v.) thực hiện tốt hơn 

Chúc bạn học tốt

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email