BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề History

Vì sao cần học lịch sử? Lịch sử Việt Nam hay lịch sử thế giới?  Đề thi này nằm trong danh sách tổng hợp đề Task 2 hai quý đầu năm 2022. Nếu bạn chưa xem, bấm vào đây nhé. 

Task question:

It is more important for school children to learn about their local history rather than world history. To what extent do you agree or disagree?  

(đề thi tháng 6/2022)

(Có ý kiến cho rằng học sinh học lịch sử quốc gia của chính mình quan trọng hơn là học về lịch sử thế giới. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?)

Dàn ý:

Mở bài: Giới thiệu rằng cả hai nhánh lịch sử đều quan trọng như nhau

Thân bài 1: Lý do tại sao cần học lịch sử quốc gia

Lý do: Mối quan hệ mật thiết với nguồn gốc của mỗi người >>> Cho ví dụ >>> Kết quả: giúp giới trẻ tìm ra bản sắc văn hóa, xây dựng tinh thần cộng đồng, niềm tự hào về đất nước và thái độ đúng đắn để bảo tồn văn hóa trong tương lai
Thân bài 2: Lý do tại sao cần học lịch sử thế giới

– Lý do 1: những sự kiện lịch sử thế giới đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về lịch sử quốc gia >>>  Giải thích: mỗi nước đều chịu ảnh hưởng của những thay đổi chung trên thế giới >>> Cho ví dụ

– Lý do 2: trong tương lai, giới trẻ là công dân toàn cầu >>> Kết quả: cần hiểu biết về lịch sử thế giới để tương tác tốt hơn

Kết bài: Lặp lại quan điểm

Sau khi đã hiểu đề và dàn ý, cùng đọc bài mẫu band 7+ từ Arrowenglish nhé! Đặc biệt, bài này giới thiệu cho bạn rất nhiều collocations (cách kết hợp từ) hay liên quan đến chủ đề HISTORY nhé.

Vocabulary & Collocation highlights

1. empower (v): hỗ trợ, thúc đẩy

2. motherland (n) đất mẹ

3. well-informed (a) hiểu rõ, có nhiều kiến thức về

4. dynasty (n) triều đại

5. indigenous (a) bản địa, bản xứ

6. acknowledge (v) nhận ra

7. ethnic and cultural identity (n) bản sắc văn hóa, dân tộc

8. a sense of belonging (n) tinh thần cộng đồng, cảm thấy thuộc về một nhóm

9. under the influence of : chịu sự ảnh hưởng của

10. anti-war demonstration (n) biểu tình phản đối chiến tranh

11. in the long run (n) trong tương lai dài lâu

12. multicultural (a) đa văn hóa

13. it is imperative that + S + Vo :Một điều cấp thiết là

14. bond (n) mối quan hệ

15. patriotism (n) lòng yêu nước

16. holistic (a) toàn diện

17. prism (n) lăng kính

18. distribute (v) phân bố

Chúc bạn học vui!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email