BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Lifestyle
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Lifestyle
ĐỀ THI WRITING TASK 2 – Quý 3/2023 (đang cập nhật)

Cập nhật đề thi IELTS Writing Task 2 Quý 3/ 2023 mỗi tuần cùng Arrowenglish nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Health

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng bổ ích nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Environment

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng bổ ích nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Old People

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng bổ ích nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Sports

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng bổ ích nhé!...

Xem thêm >>
Technology-Reading-Writing-skills-cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Technology

Liệu việc người trẻ sử dụng điện thoại và máy tính thường xuyên có ảnh hưởng tiêu cực đến kỹ năng đọc và viết của họ? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Arts

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng bổ ích nhé! ...

Xem thêm >>
IELTS SPEAKING PART 3 – Chủ đề GETTING LOST

Tham khảo phần trả lời mẫu cho IELTS Speaking Part 3, chủ đề Getting Lost (đi lạc) nhé! ...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Happiness

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng bổ ích nhé! ...

Xem thêm >>
facebook youtube email