Những điểm cần lưu ý trước khi vào phòng thi IELTS máy tính
Những điểm cần lưu ý trước khi vào phòng thi IELTS máy tính
Task 1 - temporary migrant workers - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
Task 1 - female managers - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
Pollution + Housing - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Social issues

Liệu giải quyết ô nhiễm và vấn đề nhà ở có ngăn ngừa được bệnh tật? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Task 1 - student room - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Maps

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
Celebrities - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Social issues

Ảnh hưởng từ người nổi tiếng có lợi hay có hại cho giới trẻ? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Children's autonomy - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Social issues

Có nên trao cho trẻ quyền tự do? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
Unemployed vs Dream job - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Employment

Thất nghiệp có phải là giải pháp tốt khi không hài lòng với công việc? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Senior employees - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Employment

Người lớn tuổi hay người trẻ nên nắm vai trò lãnh đạo? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
facebook youtube email