Phân biệt As, Since, For và Because – Arrowenglish trung tâm luyện thi IELTS

Phân biệt As, Since, For và Because khi sử dụng trong IELTS Writing để tránh mắc lỗi sai trong bài viết các bạn nhé!

Since và for dùng trong thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn để đánh dấu mốc thời gian bắt đầu xáy ra sự việc.

  • ‘She has been living in Holland since the summer of 1992.’
  • ‘She has been living in Holland for the last nine years.’

Nhưng Since và for còn có thể được dùng tương tự như as và before để đưa ra lý do cho một hành động hoặc tình huống nào đó.

Because được dùng khi lý do là thành phần quan trọng nhất của câu, mệnh đề đi cùng because thường đứng cuối câu.

  • ‘I went to Spain last summer because I wanted the guarantee of sunshine on every day of my holiday.’

As và since được dùng khi lý do đã được biết rõ, mệnh đề đi cùng as và for thường được đặt ở đầu câu

  • ‘As the performance had already started, we went up to the balcony and occupied some empty seats there.’
  • ‘Since John had already eaten, I made do with a sandwich.’

For dùng cho lý do được đưa ra như một lời giải thích và không bao giờ được đặt ở đầu câu, thường dùng trong văn viết hơn văn nói

  • ‘I decided to stop the work I was doing – for it was very late and I wanted to go to bed.’

THEO DÕI ARROWENGLISH ĐỂ CẬP NHẬT THÊM CÁC BÀI GIẢI MẪU VÀ KIẾN THỨC CHO KỲ THI IELTS CÁC BẠN NHÉ! 
Để được test trình độ và nhận lộ trình học MIỄN PHÍ các bạn đăng ký TẠI ĐÂY 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email