Thanksgiving & 20 ways to express gratitude

Thanksgiving (Lễ tạ ơn) – một dịp ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn, lời cảm ơn với cuộc sống và những người xung quanh. Cùng Arrow học 20 cách khác nhau để nói ‘Thank you’. 

1. I can’t thank you enough: Không thể nào nói đủ lời cảm ơn.
2. Thanks a million! Một triệu lời cảm ơn (Cảm ơn rất nhiều).
3. I’m eternally grateful for your support!  Cả đời này tôi mãi nhớ tới sự hỗ trợ của bạn.
4. It means a lot to me that you supported me. Sự giúp đỡ của bạn có ý nghĩa rất nhiều với tôi.
5. It was very thoughtful of you!  Dùng để cảm ơn sau khi nhận được một món quà thật ý nghĩa.
6. This has been such a blessing!  Dùng để cảm ơn sau khi nhận được một món quà thật ý nghĩa.
7. Oh you shouldn’t have!  Thường dùng để cảm ơn sau khi nhận được một món quà bất ngờ (ý nói bạn không cần mua món quà này đâu)
8. I really appreciate your help Tôi thành thật trân trọng/ cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
9. I couldn’t have done it without you  Tôi có lẽ không hoàn thành được việc này nếu thiếu bạn.
10. I owe you a debt of gratitude. Nợ bạn một lời cảm ơn.

11. What would i do without you? Tôi có thể làm gì được nếu thiếu sự giúp đỡ của bạn?
12. You’re a lifesaver. Bạn đã giúp tôi rất nhiều! (cứu tôi một màn thua trông thấy)
13. I’m so grateful for your help. Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của bạn.
14. It means the world to me! Điều bạn đã làm là cả thế giới với tôi.
15. I want to acknowledge how much you’ve done. Tôi rất trân trọng rất nhiều việc bạn đã giúp tôi!
16. I’m blown away by your kindness. Tôi thật vui bởi tấm lòng của bạn.
17. I’m forever indebted. Cả đời này tôi nợ bạn một lời cảm ơn.
18. I want you to know how much I value what you’ve done. Tôi muốn bạn biết tôi trân trọng những điều bạn làm đến mức nào.
19. I’m beyond grateful. Tôi cảm ơn sâu sắc.
20. Please accept my deepest thanks. Hãy nhận lời cảm ơn chân thành của tôi.

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email