[VOCAB BOOST] TỪ VỰNG VỀ BOOKS

Books và Reading habits là một trong những topic thường gặp trong bài thi IELTS Speaking.

Hôm nay, Arrowenglish đưa ra một vài gợi ý về tự vựng và thành ngữ siêu cool và tự nhiên bên dưới để các bạn dễ dàng trả lời những câu hỏi xoay quanh chủ đề này nhé.

1) Adjectives (tính từ)

 • gripping (adj): rất cuốn hút /ˈɡrɪp.ɪŋ/
 • original (adj): sáng tạo, mới lạ /əˈrɪdʒ.ən.əl/
 • mind-blowing (adj): ấn tượng, gây sốc /ˈmaɪndˌbləʊ.ɪŋ/

2) Verbs (động từ) 

 

 • (be) engrossed in /ɪnˈɡrəʊst/ (be) immersed in /ɪˈmɜrst/: đắm chìm
 • (to) devour /dɪˈvaʊər/: ngấu nghiến, đọc hăng say
 • (to) flick through /flɪk// skim through  /skɪm/: đọc lướt nhanh
 • (to) peruse /pəˈruːz/: đọc cẩn thận

3) Nouns (danh từ)

 

 • a big reader: người mê đọc sách
 • a page turner: một cuốn sách hay khiến bạn liên tục lật trang tiếp theo để đọc tiếp

4) Idioms (Thành ngữ) 

 

 • a closed book: người khó đoán
 • an open book: người dễ đoán

 • (to) read from cover to cover : đọc từ đầu tới cuối cuốn sách (cover: bìa sách) /ˈkʌv.ər/
 • (to) judge a book by its cover: đánh giá ai đó hoặc người nào đó qua vẻ bề ngoài (judge: đánh giá) /dʒʌdʒ/

Ví dụ: To be honest, I’m not a ‘big reader’ but I love the feeling when I am ‘engrossed in’ a book… Been a long time since I read a true ‘page-turner’ but let’s just hope that I’ll find a book to ‘devour’ like there’s no tomorrow soon. (Thật ra thì, mình không phải là người thích đọc sách nhưng mình lại rất thích cảm giác được đắm chìm vào một cuốn sách … Đã lâu rồi mình chưa gặp cuốn sách nào có thể khiến mình say mê và lật trang liên tục nhưng hy vọng là mình sẽ tìm được một cuốn sách hay như vậy để ngấu nghiến sớm ^^)  

Chúc các bạn học tốt!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email