Arrowenglish sẽ có 1 chuyên đề về những thành ngữ có liên quan đến các bộ phận trên cơ thể người. Mình sẽ bắt đầu với những cách nói với EYE nhé!

Đầu tiên, mình có EYE-OPENER.

Opener có nghĩa là dụng cụ để mở. Khi ta nói ai đó hay chuyện gì là 1 dụng cụ mở mắt – EYE-OPENER, chúng ta thật sự muốn nói là người này/ việc này đã làm ta sáng mắt ra, làm cho tỉnh ngộ, làm ta biết nhiều hơn.

Our visit to the foreign company was a real eye-opener. They are so efficient.

Kế đến, ta có EYEWITNESS.

Từ witness có thể làm danh từ với nghĩa người chứng kiến, nhân chứng; nó cũng có nghĩa là chứng kiến. EYEWITNESS dùng để chỉ nhân chứng của 1 tai nạn hay một tội ác.

The police are enquiring the eyewitness about the robbery.

Rồi khi ta yêu ai đó, trong mắt ta người ấy luôn là người đẹp nhất dù có thể mọi người không thấy người ấy đẹp tí nào. Để nói về những trường hợp như vậy, ta có câu ‘Beauty is IN THE EYES OF the beholder.’ Cụm từ *in the eyes of* có nghĩa là theo ai, với cách nhìn của ai.

Và chúng ta cũng có, những thành ngữ sau.

Các bạn nhớ đón xem nhé! Kì tới chúng ta sẽ có những cách nói thú vị liên quan đến chiếc mũi – NOSE. ^__________^

Để xem thêm, click here!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email