5 lỗi sai phổ biến nhất trong IELTS Writing task 1

Đọc ngay bài này nếu bạn không muốn mắc phải những lỗi sai chí mạng khi viết dạng bài Phân tích biểu đồ! 

Trước khi bắt đầu, mời các bạn nghía qua đề bài mẫu bên dưới và ‘động não’ vài ý chính nhé.

Tiếp tục nào, những câu sau đều có chứa các lỗi sai điển hình, bạn có nhận ra không?

  • Japan people spent the least for health among 5 countries.
  • USA had the highest percentage, the total figure was 14%.
  • The number of spending in Japan was the lowest.
  • The percentage of health spending in France was higher than Italy.
  • France was higher than Italy, at 12% and 9% respectively.

1. Lỗi sai về nghĩa
France was higher than Italy, at 12% and 9% respectively.

Quốc gia không thể được đem ra so sánh, chúng ta không thể viết Pháp cao hơn Ý được.

Đây là một câu có lỗi sai về nghĩa, người viết đang dùng tên quốc gia thay vì dùng cụm từ chỉ tỉ lệ phần trăm của mỗi quốc gia.

Câu đúng: The total percentage of spending for health service in France was higher than that in Italy, at 12% and 9% respectively. 

2. Lỗi trong câu so sánh
The percentage of health spending in France was higher than Italy.

Câu này phạm lỗi so sánh không đồng nhất, không đảm bảo cấu trúc song song của câu so sánh.

Câu ở vế thứ hai phía sau ‘than’ phải giống về cấu trúc và trật tự từ của chủ ngữ câu thứ nhất ở vế đầu.

Câu đúng: The percentage of health spending in France was higher than the percentage of health spending in Italy.

Vì phần ‘the percentage of health spending’ giống nhau ở hai vế, chúng ta có thể thay bằng ‘that’. The percentage of health spending in France was higher than that in Italy.

3. Lỗi về từ loại
Japan people spent the least on health among five countries. 

Đứng trước danh từ ‘people’ chúng ta cần một tính từ. Japan là tên quốc gia chứ không phải là tính từ.

Chúng ta có thể sửa cụm ‘Japan people’ thành những cụm từ sau để diễn tả quốc tịch:Japanese people, the Japanese, people from Japan

4. Lỗi về chọn từ vựng
The number of spending in Japan was the lowest.

Trong câu này, người viết đã dùng sai từ để thể hiện đơn vị đo của đề bài. Đơn vị đo trong đề là percentage và từ ‘number’ không phải là từ đồng nghĩa của ‘percentage’.

Các dạng đề task 1 thông thường chỉ xoay quanh lượng, số lượng hoặc phần trăm. Các bạn hãy tham khảo hình bên dưới để tìm từ đồng nghĩa thích hợp diễn đạt đơn vị đo nhé.

Một lưu ý quan trọng là không thể dùng những từ chỉ phần trăm để viết về số lượng và ngược lại.

5. Lỗi về dấu câu
USA had the highest percentage, the total figure was 14%.

Trong câu này, có một lỗi ngữ pháp: Hai câu không thể nối với nhau bằng dấu phẩy. Nghiêm trọng hơn dấu câu, đây là một lỗi sai ngữ pháp nghiêm trọng ‘run-on sentence’ bị trừ điểm khá nặng đấy nhé.

Câu đúng: USA had the highest percentage; the total figure was 14%. (Dùng dấu chấm phẩy để nối hai câu.) hoặc

USA had the highest percentage of spending, WITH the total figure BEING 14%.

 

Bây giờ, các bạn thử sửa lỗi sai trong những câu sau nhé:

  • The amount of sugar exported from Thailand was higher than Australia.
  • Japan reached its peak of 20 million tonnes in 2000.
  • America had the most substantial amount, the figure was 80% in 1990.
  • American enjoyed eating ice-cream.

Đáp án:

The amount of sugar exported from Thailand was higher than Australia.
→ The amount of sugar exported from Thailand was higher than that from Australia.
Japan reached its peak of 20 million tonnes of exported products in 2000.
The number of exported products in Japan reached its peak of 20 million tonnes in 2000.
America had the most substantial amount, the figure was 80% in 1990.
→ America had the most substantial proportion; the figure was 80% in 1990.
American enjoyed eating ice-cream.
→ American people enjoyed eating ice-cream.

Chúc bạn học tốt.

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email