Paraphrase hiệu quả

Paraphrase hiệu quả

In Email
(0 bình chọn)

Paraphrase - kỹ thuật diễn đạt lại bằng ngôn từ khác so với đề bài là một kỹ thuật quan trọng giúp bạn ghi điểm trong IELTS Speaking & Writing. Hiểu rõ kỹ thuật này, các bạn còn có thể làm bài đọc và nghe tốt hơn đấy. Bạn đã biết cách nào chưa? Để Arrow chỉ cho! 

Cách 1: Dùng từ đồng nghĩa (synonyms)

Ví dụ: 

Đề bài: Many education systems throughout the world recognize the value of learning a foreign language. 

-- Paraphrased version: Educational hierarchies worldwide appreciate the contributions of foreign language learning.

Những từ được đánh dấu theo màu chính là các cặp từ đồng nghĩa. Đây là cách đơn giản nhất để không copy lại y chang đề bài. 

Cách 2: Thay đổi từ loại (word forms)

Ví dụ: 

Đề bài: American news coverage is frequently biased in favor of Western views. 

-- Paraphrased version: When American journalists cover events, they frequently show a Western bias

Bạn hãy thử thay đổi đa dạng các loại từ của một từ trong cùng họ hàng từ (word family), như đổi từ động từ sang danh từ, tính từ sang danh từ hoặc động từ. 

website banner 4

Cách 3: Đảo ngược cấu trúc câu (reverse word order)

Ví dụ: 

Đề bài: Many young people use smart phones nowadays. 

-- Paraphrased version: Smart phones are used by more and more youngsters nowadays. 

Thay đổi cấu trúc câu từ chủ động sang bị động là một cách vô cùng hữu ích trong rất nhiều trường hợp khi bạn 'bí' không biết làm thế nào để diễn đạt lại đề. 

Cách 4: Thay đổi cấu trúc câu (change sentence structures)

Ví dụ: 

Đề bài: Many young people use smart phones nowadays. This can lead to several drawbacks.

-- Paraphrased version: The fact that many youngsters use smart phones nowadays can lead to several drawbacks

Trong ví dụ trên, chúng ta đã ghép hai câu đơn (simple sentence) của đề bài thành một câu phức (complex sentence) để diễn đạt lại ý của đề mà không thay đổi về nghĩa. 

Và 'trùm cuối' đến rồi đây! 

Cách 5: Kết hợp tất cả những cách trên

Đề bài: The younger generation is the main driving force behind many of the latest technological development

-- Paraphrased version: The extent to which technology develops is much influenced by the youth of today. 

Đây là cách phức tạp nhất, đòi hỏi bạn phải vận dụng nhuần nhuyễn những cách trên, nhưng lại là cách giúp bạn ghi điểm cao nhất nha. 

Hãy cùng Arrow luyện tập viết lại câu bên dưới và comment đáp án của bạn vào phần bình luận nào. Chúc bạn thành công! 

* All forms of media, especially films, should be censored to protect young people. 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %24 %470 %2022 %17:%08

Thêm bình luận


Mã an ninh


Làm tươi

Press enter to search