Paraphrase hiệu quả

Paraphrase – kỹ thuật diễn đạt lại bằng ngôn từ khác so với đề bài là một kỹ thuật quan trọng giúp bạn ghi điểm trong IELTS Speaking & Writing. Hiểu rõ kỹ thuật này, các bạn còn có thể làm bài đọc và nghe tốt hơn đấy. Bạn đã biết cách nào chưa? Để Arrow chỉ cho! 

Cách 1: Dùng từ đồng nghĩa (synonyms)

Ví dụ: 

Đề bài: Many education systems throughout the world recognize the value of learning a foreign language.

— Paraphrased version: Educational hierarchies worldwide appreciate the contributions of foreign language learning.

Những từ được đánh dấu theo màu chính là các cặp từ đồng nghĩa. Đây là cách đơn giản nhất để không copy lại y chang đề bài.

Cách 2: Thay đổi từ loại (word forms)

Ví dụ: 

Đề bài: American news coverage is frequently biased in favor of Western views.

— Paraphrased version: When American journalists cover events, they frequently show a Western bias.

Bạn hãy thử thay đổi đa dạng các loại từ của một từ trong cùng họ hàng từ (word family), như đổi từ động từ sang danh từ, tính từ sang danh từ hoặc động từ.

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email