IELTS PART 1: ROBOTS

Chủ để người máy đã được hỏi rất nhiều trong thời gian vừa qua và được dự báo là sẽ còn được hỏi nhiều trong thời gian sắp tới. Bạn nào chưa chuẩn bị cho chủ đề này mà sắp thi thì mình tranh thủ xem qua là vừa cả nhà nhé!

ROBOTS
1. Do you like robots?
2. Did you watch robot movies as a child?
3. Why are robots part of many TV shows and movies?
4. Would you like a robot to help out around the home?
5. Would you ride in a car driven by a robot?
6. Will robots somehow replace human beings in the workplace?

Gợi ý nhỏ cho cả nhà 1 số từ vựng hay để tránh lặp lại ‘ROBOT’ trong lúc trả lời nhé!

Smart machines

Artificial intelligence

Automation

Để xem thêm những đề thi IELTS khác, click here!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email