Cập nhật đề thi IELTS Speaking Quý III/2022 – Arrowenglish

đề thi speaking mới toanh đã về tới Arrow các bạn ơi! Có nhiều chủ đề lạ mà ‘hay’ lắm nha như là về địa lý, nấu ăn và thể thao.

Cùng luyện tập các đề đặc sắc nhất trong bộ đề thi quý 3 của năm 2022 nào.

Test 1: A popular place for sports

Bài mẫu

Test 2: A time you used smartphone 

Test 3: Something broken at home 

Bài mẫu tương tự về chủ đề đồ vật trong nhà

Test 4: A nice place to live

Test 5: A family member you want to work with 

Tiếp tục theo dõi Arrowenglish để được cập nhật bài giải mẫu và nhiều tips hay ho cho việc học IELTS bạn nhé!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email