Đề thi viết IELTS Task 2: Animal Extinction

Đợt thi 15.07 vừa rồi thử thách ứng viên IELTS với 1 đề thi khá mới liên quan đến sự tuyệt chủng của các loài động vật. Bạn đã bao giờ nghe qua chưa? Nếu phải viết về chủ đề này thì bạn có những ý gì?

Cùng ArrowEnglish ‘liếc’ qua đề thi này thử nhé!

ANIMAL EXTINCTION [15.07.2017]

Animal species are becoming extinct due to human activities on land and in the sea. What are the reasons and solutions?

 

Để các bạn có thể luyện tập tốt hơn tại nhé, mình gửi đến các bạn 1 số gợi ý thú vị. Xem bên dưới nha!

1. Causes for animal extinction:

1.1 Land use

Deforestation

The loss of habitats

1.2 Pollution

Toxic substances

Oil spills

2. Solutions for animal extinction

2.1 Restoration

Replanting trees

Game reserves

2.2 Reduction

Reduce pollutants

Environmental safety regulations

Để xem thêm các đề thi IELTS khác, click here!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email