Đề thi viết IELTS Task 2: Du Lịch Không Gian

Không biết cả nhà mình có bạn nào bạn thi IELTS vào tuần vừa rồi không ta?

Cùng tham khảo đề thi về “Du Lịch Không Gian” và nhìn qua dàn ý để thử sức của mình nhé!

Task 2 17.06.2017 

Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future.

Do you think it is a positive or negative development?

 

Bên dưới là 1 vài gợi ý để cả nhà tham khảo thêm.

Mặt tích cực:

– a new avenue for business investment

– more interest in engineering and scientific research

Mặt tiêu cực:

– a lot of money poured into manufacturing spaceships

– a waste of fuel and emissions from rocket flights

Để xem bài giải điểm cao cho chủ đề này, click here!

Để xem thêm các đề thi IELTS khác, click here!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email