IELTS Speaking Part 1 – Family

Như chúng ta biết, bài thi nói IELTS bao gồm 3 phần: phần 1, phần 2 và phần 3.

Trong phần 1, ứng viên thường được hỏi 3 chủ đề nhỏ. Giám khảo thường sẽ bắt đầu với chủ đề thân thuộc và đơn giản, sau đó sẽ mở rộng sang những chủ đề khác khó hơn.

Hôm nay cùng ArrowEnglish nhìn qua chủ đề “FAMILY”, 1 trong những chủ đề thường được hỏi nhiều nhất nhé.

FAMILY

1. Do you come from a big or small family?

2. What does your family do together?

3. Who does the housework in your family?

4. Which family member are you closest to in your family?

5. Would you like to have a bigger or smaller family?

Stay tuned nhé vì ArrowEnglish sẽ cung cấp cho bạn những cụm từ và thành ngữ cực kì “chất” để bạn có thể nâng điểm cho phần từ vựng cùa mình!

Để tham khảo thêm những đề thi IELTS, click here!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email