MỚI! Chủ đề thi IELTS ngày 09/11/2013!

Mời các bạn tham khảo chủ đề thi IELTS 09/11 (được chia sẻ từ bạn TM- học viên chương trình luyện thi IELTS tại SET)

Writing

Task 1: Pie chart

Task 2: Young people who commit serious crimes should be punished in the same way as adults. To what extent do you agree or disagree?

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email