IELTS Speaking part 3 - Changes in mid-autumn festivals

IELTS Speaking part 3 - Changes in mid-autumn festivals

Bạn có biết một trong những dạng câu hỏi trong IELTS SPEAKING PART 3 là về sự thay đổi. Trong bài bên dưới về sự khác biệt giữa Tết trung thu xưa và nay, cùng Arrow học những cụm từ để diễn tả sự khác biệt – thay đổi của một hiện tượng nhé.

Xem thêm...
Theo dõi RSS này
Press enter to search