IELTS Writing Task 1: Chinh phục Natural process
IELTS Writing Task 1: Chinh phục Natural process
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Process diagram

Bạn làm gì khi gặp một quy trình siêu phức tạp? Tham khảo bài mẫu đang làm xôn xao netizens gần đây nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Bar chart

Biểu đồ cột là dạng bài đã được ra thi nhiều lần trong nửa đầu năm 2023.  Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Map description

Miêu tả sự thay đổi của một thành phố trong bản đồ.  Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
facebook youtube email