BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Map description

Miêu tả sự thay đổi của một thành phố trong bản đồ.  Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Dàn bài

1. Mở bài (Introduction) 

 • Viết lại (Paraphrase) đề bài 

2. Câu tổng quát (Overview) 

 • Miêu tả những thay đổi chính nhìn thấy trong 2 bản đồ: nhiều chung cư, cửa hàng – ít cây xanh hơn 

3. Thân bài 1: Miêu tả năm 1970 

 • Phía bắc: nhiều rừng, nhà và 1 cửa hàng nằm rải rác 
 • Phía nam: đất trồng trọt rộng lớn 

4. Thân bài 2: miêu tả sự thay đổi ở hiện tại 

 • Phía bắc và vùng trung tâm: sân bay mới xây, rừng giảm – chung cư và cửa hàng nhiều hơn 
 • Phía nam: đất trồng trọt bị thu nhỏ để xây chung cư và cửa hàng
 • Rừng chỉ còn dọc phía đông và vài vùng nhỏ phía bắc 

Điểm quan trọng cần nắm

1. Các từ thể hiện sự thay đổi 

 • development 
 • alteration
 • transformation 

2. Cấu trúc đảo ngữ 

 • Cụm từ chỉ nơi chốn/ Vị trí + V (lay) + N 
 • No longer + V + S 
 • Only + N + V 

Từ hay cần học

 • cutting-edge (a.) tiên tiến 
 • a smattering of (phr.) một số lượng nhỏ 
 • scatter (v.) rải rác
 • at the expense of (phr.) với cái giá phải trả là 
 • relocation (n) sự thay đổi vị trí 
 • restructuring (n) sự tái cấu trúc
 • ecoregion (n) vùng xanh thiên nhiên

Chúc bạn học tốt

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email