Tăng điểm ngữ pháp trong IELTS Speaking

Nhiều bạn không biết rằng ngữ pháp là một trong bốn tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking hoặc gặp khó khăn vì không biết làm thế nào để cải thiện điểm ngữ pháp khi nói. Arrowenglish sẽ mách bạn vài cách hiệu quả để cải thiện band điểm cho tiêu chí này khi thi nói nhé. 

Cách 1. Sử dụng nhiều câu ghép với liên từ (conjunctions)

Khả năng sử dụng được đa dạng các dạng câu sẽ ghi điểm cho bài thi nói của bạn.

Các bạn hãy tập thói quen kết nối các câu đơn rời rạc lại với nhau bằng một thủ thuật vô cùng đơn giản mang tên ‘FANBOYS’ – tương ứng với 7 từ nối quen thuộc: for, and, nor, but, or, yet, so.

Ví dụ:

Last year I had a chance to go to Australia, and this is my first trip to a foreign place.

I don’t like playing sport nor do I like watching it. (nhớ dùng đảo ngữ khi sử dụng ‘Nor’ bạn nhé) 

Cách 2. Sử dụng mệnh đề quan hệ (relative clauses) 

Bằng việc sử dụng các mệnh đề quan hệ, bạn đã chứng minh cho giám khảo thấy khả năng sử dụng cấu trúc câu phức (complex sentences) của mình đấy.

Gợi ý: bạn có thể dễ dàng đặt câu với mệnh đề quan hệ ở phần đầu (introduction) và phần kết (conclusion) cho phần 2 của bài thi nói (Speaking part 2).

Ví dụ:

I would like to describe my mother, a person who I really look up to. 

After all, my teacher whose lessons leave profound impacts on me is always my role model.

Cách 3. Sử dụng câu điều kiện (Conditional sentences) 

Câu điều kiện với If- cũng là một trong những dạng câu phức các bạn nên dùng để cải thiện điểm ngữ pháp của mình.

Gợi ý: mẫu câu này rất hiệu quả trong phần 1 và phần 3 của bài thi nói (Speaking part 1 and 3)

Ví dụ:

If my memory serves me right, the most recent film I have watched was Minions.

Many species will be left without habitats if deforestation continues to exist. 

Cách 4. Sử dụng câu có mệnh đề trạng từ (adverbial clauses) 

Mệnh đề với trạng từ nghe có vẻ xa lạ, nhưng khi các bạn đặt câu với ‘because’ hay ‘although’ – bài nói đã ‘lên trình’ rất nhiều vì có sử dụng câu phức rồi nè. Các dạng mệnh đề trạng từ thường dùng để chỉ lý do, sự đối lập hay đơn giản là chỉ thời gian.

Ví dụ:

Although I ‘m really into K-pop music, I can’t listen to those quite often as I have a tight schedule.

I will continue going to university after finishing my high school. 

Nhớ áp dụng những cách này vào lần luyện tập nói tiếp theo các bạn nhé!

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email