Các cấu trúc dễ sử dụng để bày tỏ quan điểm cá nhân trong IELTS | Speaking your mind in IELTS

“I love BTS”, “I don’t think that’s a great idea”, … Chúng ta thể hiện quan điểm/ ý kiến của mình mỗi ngày nhiều hơn chúng ta. Điều đó tạo nên bản sắc cá nhân của mỗi người. Đối với kỳ thi IELTS cũng không ngoại lệ – đa số câu hỏi yêu cầu bạn trình bày suy nghĩ của mình. Vậy cùng bỏ túi các cấu trúc xịn cực kỳ dễ sử dụng để bày tỏ quan điểm cho cả Speaking và Writing cùng Arrowenglish nhé!

IELTS Speaking (informal)

1. Cách để đưa ra quan điểm

“I guess that + SV”

“I would say that + SV”

“In my view, SV”

“From my perspective, SV”

“It seems to me that SV”

Ví dụ:

Q: Why do young people like studying in a café instead of at home?

A: It seems to me that it all boils down to the importance of ambience.

*Note: Hạn chế sử dụng “In my opinion” ở phần Speaking vì sẽ tạo cảm giác quá trang trọng và không tự nhiên.

 Xem thêm: Câu trả lời mẫu cho topic COFFEE (IELTS Speaking Part 3) 

2. Cách thể hiện sự ủng hộ với quan điểm của người khác (*thường dùng với dạng câu hỏi Yes/ No) 

“I couldn’t agree more!”

“That’s exactly what I think!”

Ví dụ:

 Q: Do you think colors make a difference in advertisements?

A: Definitely. I couldn’t agree more. Colors play a crucial role in the success of an ad.

 

3. Cách thể hiện sự phản đối với quan điểm của người khác (*thường dùng với dạng câu hỏi Yes/ No) 

“I don’t think that’s a great idea”

“I don’t think so.”

“I think this is a good point, but from my perspective, SV”

Ví dụ:

Q: Do you think colors make a difference in advertisements?

A: Hmm… I don’t think so. There are other factors that could decide whether an ad will be a success or not.

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email