MUỐN THỰC SỰ GIỎI TIẾNG ANH, ĐỪNG CỐ GẮNG HỌC 1000 TỪ MỖI THÁNG NỮA! – Arrowenglish

Có rất nhiều clip Youtube hiện nay hướng dẫn các bạn cách học 1000, 2000, 3000 từ vựng trong thời gian ngắn – học ít nhớ nhiều. 

Có thể kết luận điều gì từ những video hướng dẫn này? 

Khi đi sâu vào tìm hiểu nội dung, Arrowenglish nhận thấy các video này chủ yếu hướng dẫn các bạn phương pháp GHI NHỚ nhiều hơn là cách HỌC và ÁP DỤNG từ vựng. Chung quy lại, mục đích cuối cùng của việc học một ngôn ngữ là khả năng giao tiếp, biểu đạt suy nghĩ với ngôn ngữ đó, chứ không phải thi xem ai nhớ nhiều từ vựng hơn. 

Nếu đích đến của các bạn chỉ là các câu hỏi trắc nghiệm của các bài kiểm tra trong lớp thì OK, bạn hoàn toàn có thể apply những phương pháp ghi nhớ này.

NHƯNG, nếu đích đến của các bạn là hiểu, suy nghĩ và giao tiếp bằng tiếng Anh (gần) giống như người bản xứ, phương pháp HỌC và ÁP DỤNG từ vựng ĐÚNG CÁCH gồm 3 quy tắc chính:

  1. Không chỉ học từ riêng lẻ, phải học theo cụm (= collocation)
  2. Không chỉ học từ và nghĩa của từ, phải viết được thành câu
  3. Không chỉ học, phải “(thực) hành” vào các tình huống thích hợp, biến passive vocabulary thành active vocabulary.

Ví dụ hôm nay mình học 1 từ khó “ubiquitous” từ bài đọc IELTS READING áp dụng 3 quy tắc trên:

1. “ubiquitous” /juːˈbɪkwɪtəs/ là tính từ – nói về một thứ/ hiện tượng xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi – danh từ của nó là “ubiquity” 

“ubiquitous” có thể đứng trước danh từ hoặc sau các động từ như be/ become

  • his ubiquitous influence
  • the programme is ubiquitous

2. Một câu ví dụ với “ubiquitous” (có thể lấy luôn từ bài đọc, không thích thì mình cứ chọn 1 câu khác trong từ điển Oxford online nhé)

“Face mask has become ubiquitous amidst the COVID-19 crisis” (Chiếc khẩu trang đã trở nên một vật thường trực giữa khủng hoảng đại dịch COVID 19)

3. Ứng dụng: Từ này có thể dùng trong cả Writing và Speaking của IELTS để nói về sự xuất hiện nhan nhản của một vật/ hiện tượng. 

——————————————————————-

Chắc ai đó sẽ cần các link này 😉 

THEO DÕI ARROWENGLISH ĐỂ CẬP NHẬT THÊM CÁC BÀI GIẢI MẪU VÀ KIẾN THỨC CHO KỲ THI IELTS CÁC BẠN NHÉ! 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email