CÁCH PHÂN BIỆT FALSE VÀ NOT GIVEN TRONG IELTS READING

TRUE/FALSE/NOT GIVEN là dạng đề khá phổ biến trong bài thi Reading. Các bạn từng luyện và thi IELTS chắc chắn hiểu cảm giác phân vân khi bị rơi vào tình huống lựa chọn giữa ‘FALSE’ và ‘NOT GIVEN.’ Arrowenglish sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát lại dạng thức này trước khi “bỏ nhỏ” cách thoát khỏi vòng vây của ‘FALSE’ và ‘NOT GIVEN’ nhé.

1. Tổng quan dạng đề TRUE/FALSE/NOT GIVEN:

Đây là dạng câu hỏi có thứ tự, tức là bạn sẽ đọc thấy câu 1 trước, rồi mới tới câu 2. Vì vậy, đừng lo lắng khi bạn bỏ lỡ 1 câu hỏi. Cứ làm sang câu tiếp theo rồi dò lại câu trước sau.

Để tìm được vị trí của những câu hỏi này dễ hơn, cần xác định từ khóa (keyword). Từ khóa là những từ mà thiếu nó, bạn không thể hiểu TRÒN NGHĨA câu.

Ví dụ:

Question a: Pilkington invested some of his own money in his float plant.

Từ khóa trong câu hỏi này là: Pilkington, invested, his own money, his float plant.

Tiếp theo, hãy dựa theo đó để tìm thông tin trong bài đọc. Luôn nhớ là, thông tin trong bài thường được diễn đạt bằng những cụm từ tương đương (paraphrased words/sentences) thay vì chính xác như keyword.

  • Nếu thông tin trong bài đọc có đầy đủ dữ liệu của các từ khóa, hãy chọn TRUE.
  • Nếu thông tin trong bài đọc có phần PHẢN BÁC lại dữ liệu của các từ khóa, hãy chọn FALSE.
  • Với NOT GIVEN, sẽ có ÍT NHẤT 1 TỪ KHÓA KHÔNG XUẤT HIỆN trong bài đọc.

2. Phân biệt giữa FALSE và NOT GIVEN

Dựa vào từ khóa, bạn sẽ biết được câu trả lời là FALSE hay là NOT GIVEN
Ví dụ:

Question a: Pilkington invested some of his own money in his float plant.

Với từ khóa Pilkington, invested, his own money, his float plant, mình xác định được đoạn văn hoặc các câu văn trong bài để căn cứ vào và trả lời. Cụ thể trong trường hợp này là đoạn sau:

“..Pilkington built a pilot plant in 1953 and by 1955 he had convinced his company to build a full-scale plant. However, it took 14 months of non-stop production, costing the company £100,000 a month, before the plant produced any usable glass..”

Tiền của Pilkington (his own money) KHÔNG HỀ ĐƯỢC ĐỀ CÂP, nên câu trả lời là NOT GIVEN.

Question b: Pilkington’s first full-scale plant was an instant commercial success.

“..However, it took 14 months of non-stop production, costing the company £100,000 a month, before the plant produced any usable glass..”

Trong trích đoạn trên, nhà máy phải tốn 14 tháng mới bắt đầu sản xuất được kính có chất lượng, và công ty phải tự bỏ ra £100,000 mỗi tháng trong suốt thời gian này. “14 tháng” TRÁI NGƯỢC lại với từ khóa “instant commercial success” (thành công thương mại ngay lập tức), nên câu trả lời là FALSE.

Khá dễ, phải không nào? Bây giờ bạn hãy thử đọc xem những câu sau đây là FALSE hay NOT GIVEN nhé.

*Câu trả lời nằm ở cuối trang.

PRACTICE

Question 1: The FAA was created as a result of the introduction of the jet engine.

An accident that occurred in the skies over the Grand Canyon in 1956 resulted in the establishment of the Federal Aviation Administration (FAA) to regulate and oversee the operation of aircraft in the skies over the United States, which were becoming quite congested.

Question 2: Air Traffic Control started after the Grand Canyon crash in 1956.

Rudimentary air traffic control (ATC) existed well before the Grand Canyon disaster.

Question 3: Beacons and flashing lights are still used by ATC today.

As early as the 1920s, the earliest air traffic controllers manually guided aircraft in the vicinity of the airports, using lights and flags, while beacons and flashing lights were placed along cross-country routes to establish the earliest airways. However, this purely visual system was useless in bad weather, and, by the 1930s, radio communication was coming into use for ATC.

Question 4: All aircraft in Class E airspace must use IFR.

The difference between Class E and A airspace is that in Class A, all operations are IFR, and pilots must be instrument-rated, that is, skilled and licensed in aircraft instrumentation.

KEY: 1. F 2. F 3. NG 4. F

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email