Đề thi viết IELTS task 2: Manage Money

Đề thi viết IELTS task 2: Manage Money

In Email
(1 Bình chọn)

Cả nhà thương mến!

Có ai trong số tụi mình nghĩ rằng bản thân giỏi trong việc quản lí tiền không?

Chuyện hết sức thiết thực và cũng đôi chút riêng tư vậy mà vẫn được hỏi trong đề thi viết IELTS cả nhà nhé!

Task 2 (16.09.2017)

 Some students leave high school without learning the way how to manage their money.

 What are the reasons?

 What are the solutions?

 

Muốn đồ sạch thì đến điện máy xanh, còn muốn viết tốt thì chỉ có cách siêng năng kèm với sự giúp đỡ của Thầy Cô tại ArrowEnglish thôi. Vì vậy, cả nhà cố gắng luyện viết nha!

Mình có 1 số ý tham khảo gửi cả nhà đây.

1. Lý do:

    1.1. School's curriculum

           - no course in personal finance

           - strong focus on other core subjects such as Mathematics, Chemistry & English

1.2. Family's tendency

       - to indulge children

       - to shield them from financial troubles

2. Giải pháp

    2.1. Mandatory courses

           - to develop useful lesson plans with real-world simulations

           - To cover topics (budgeting, banking, and using credit wisely)

    2.2. Kinds' involvement

           - to include kids in budget planning

           - to help them build their personal savings

Để xem các đề thi IELTS khác, click here!

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %25 %397 %2020 %15:%12

Thêm bình luận


Mã an ninh


Làm tươi

Press enter to search