BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Technology

Liệu có nên cấm điện thoại như thuốc lá? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

The use of mobile phones is as antisocial as smoking. Smoking is banned in certain places, so mobile phones should be banned like smoking.
To what extent do you agree or disagree?

(Đề thi tháng 8/2023)

(Việc sử dụng điện thoại di động cũng phản xã hội như hút thuốc. Hút thuốc bị cấm ở một số nơi, vì vậy điện thoại di động nên bị cấm như hút thuốc. Bạn đồng ý hay không với ý kiến này?)

Dàn bài

1. Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Đưa ý kiến: Không đồng ý với ý kiến trên

2. Thân bài 1: Lý do vì sao điện thoại không ảnh hưởng xấu đến xã hội như việc hút thuốc

 • Giải thích 1: Không thể phủ nhận rằng điện thoại di động thực sự có tác động xấu đến các mối quan hệ giữa các cá nhân

+ Triển khai: Người dùng điện thoại trong không gian chung có nguy cơ bỏ qua các tương tác mặt đối mặt có ý nghĩa với người khác và do đó tự tách biệt bản thân

 • Phản biện: Việc đặt điện thoại di động ngang hàng với việc hút thuốc xét về khía cạnh sức khỏe là vô lý

+ Triển khai: Sử dụng điện thoại trong thời gian dài có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như mỏi mắt và đau cổ tay, nhưng tất cả những vấn đề này đều mang tính cá nhân và ít có khả năng lây sang người khác, không giống như việc sử dụng thuốc lá

Trong khi đó, những người hút thuốc không chỉ gây hại cho sức khỏe của chính họ mà còn của những người không hút thuốc thông qua việc hút thuốc thụ động

3. Thân bài 2: Lý do vì sao không nên cấm việc sử dụng điện thoại như việc hút thuốc

 • Giải thích 1: Nên cấm điện thoại ở một số nơi công cộng như khu bệnh viện, trường học và nhà hát

+ Triển khai: Kích thích nghe nhìn từ các thiết bị này là nguồn gây mất tập trung không mong muốn trong các bối cảnh nói trên và đôi khi chúng thậm chí có thể tạo ra căng thẳng quá mức cho người dùng cũng như người không sử dụng

 • Phản biện: Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả những nơi cấm hút thuốc nên mở rộng các biện pháp đối xử tương đương đối với điện thoại di động

+ Triển khai 1 + Ví dụ: Những thiết bị này không gây ra mối đe dọa nào trong các không gian công cộng khác như công viên và nhà hàng, không như việc sử dụng thuốc lá

+ Triển khai 2: Điện thoại cần thiết cho các trường hợp khẩn cấp vì người dùng điện thoại có thể nhanh chóng gọi xe cứu thương hoặc các dịch vụ khẩn cấp khác nếu có vấn đề phát sinh

Phone use vs Smoking - sample essay

Paraphrase

1. smoking (n) việc hút thuốc lá

= cigarette use (n) 

2. mobile phones (n. phr.) điện thoại di động

= cell phones (n. phr.)

= these devices (n. phr.) những thiết bị này

= these gadgets (n. phr.) những thiết bị này

 

Vocabulary

 • restrictive measures (n. phr.) các biện pháp hạn chế
 • constraints (n) những hạn chế
 • be likened to (v. phr.) được ví như
 • interpersonal relationships (n. phr.) mối quan hệ giữa các cá nhân
 • risk forgoing meaningful face-to-face interactions (v. phr.) có nguy cơ bỏ qua các tương tác mặt đối mặt có ý nghĩa
 • alienate (oneself) (v) tách biệt (bản thân)
 • place mobile phones on the same scale as smoking (v. phr.) đặt điện thoại di động ngang hàng với việc hút thuốc
 • second-hand smoking (n. phr.) việc hút thuốc thụ động
 • audiovisual stimuli (n. phr.) kích thích nghe nhìn
 • aforementioned settings (n. phr.) các bối cảnh nói trên
 • undue stress (n. phr.) căng thẳng quá mức
 • extend equal treatments to (n. phr.) mở rộng các biện pháp đối xử tương đương đối với
 • emergency cases (n. phr.) các trường hợp khẩn cấp
 • exert as damaging effects as (v. phr.) gây tác hại như

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email