BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề History

Các di tích lịch sử và viện bảo tàng không thu hút nhiều dân địa phương. Vì sao? Làm sao để thu hút dân địa phương? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Many museums and historical sites are mainly visited by tourists, not local people.
Why is this the case? What can be done to attract local people?

(Đề thi tháng 9/2023)

(Nhiều bảo tàng và di tích lịch sử chủ yếu được khách du lịch ghé thăm chứ không phải người dân địa phương.
Vì sao? Có thể làm gì để thu hút người dân địa phương?)

Dàn bài

1. Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Trả lời câu hỏi

2. Thân bài 1: Lý do bảo tàng và di tích lịch sử chủ yếu được khách du lịch ghé thăm chứ không phải người dân địa phương

 • Lý do 1: Sự quen thuộc của người dân địa phương với những địa điểm này

+ Triển khai: Trái ngược với việc khách du lịch coi các di tích lịch sử là sự mới lạ và thú vị, người dân địa phương đã quen với những địa điểm này cũng như ý nghĩa lịch sử và văn hóa của chúng

Rất ít người dân địa phương cảm thấy buộc phải ghé thăm những địa điểm này

 • Lý do 2: Hạn chế về thời gian

+ Triển khai: Khách du lịch có ít cơ hội khám phá các địa danh lịch sử và văn hóa của thành phố chủ nhà nhiều người tận dụng tối đa thời gian lưu trú của mình để đi tham quan các địa điểm này

>< Sự cấp bách này không áp dụng cho người dân địa phương, những người có thể thường xuyên đến những địa điểm này bất cứ khi nào có dịp

3. Thân bài 2: Cách thu hút người dân địa phương

 • Giải pháp 1: Chính phủ có thể tổ chức các cuộc triển lãm và các hoạt động xã hội khác có sự góp mặt của những người nổi tiếng địa phương tại những địa điểm này

+ Triển khai: Những sự kiện như vậy không chỉ làm cho những địa điểm này bớt nhàm chán hơn đối với người dân địa phương mà còn giúp thu hút những người ủng hộ và làm quen với những nghệ sĩ khách mời biểu diễn

 • Giải pháp 2: Chính quyền địa phương miễn phí vào cửa cho học sinh địa phương

+ Triển khai: Điều này phục vụ một mục đích kép: khắc sâu di sản thành phố của họ ở những người trẻ tuổi và để thu hút cha mẹ của họ đến những điểm đến này

 

Historical sites & Museums - Sample essay

Paraphrase

1. museums and historical sites (n. phr.) các viện bảo tàng và di tích lịch sử

= historical and cultural landmarks (n. phr.) các địa danh lịch sử và văn hóa

= these destinations (n. phr.) các địa điểm này

= these venues (n. phr.) các địa điểm này

= these locations (n. phr.) các địa điểm này

2. local people (n. phr.) người dân địa phương

= local (n) 

= local populations (n. phr.) kiệt tác

= townspeople (n) 

3. tourist (n) khách du lịch

= out-of-town traveller (n. phr.)

Vocabulary

 • improve patronage (v. phr.) tăng sự tham gia / sự bảo trợ
 • novelty and excitement (n. phr.) sự mới lạ và thú vị
 • cultural significance (n. phr.) ý nghĩa văn hóa
 • feel the compulsion (v. phr.) cảm thấy buộc phải làm gì
 • sojourn (n) thời gian lưu trú
 • entice (v) lôi kéo
 • social function (n. phr.) hoạt động xã hội
 • mundane (adj) nhàm chán
 • a dual purpose (n. phr.) mục đích kép
 • inculcate (sth in sb) (v) khắc sâu (cái gì vào ai đó)
 • pressed for time (adj. phr.) bị thúc bách về thời gian

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email