Health & Profit - sample essay - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Health

Các dịch vụ y tế có nên được điều hành theo hướng vì lợi nhuận hay không? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!

Some people think that good health is very important to every person, so medical services should not be run by profit-making companies.

Do the advantages of private health care outweigh the disadvantages?

(Đề thi tháng 9/2023)

Một số người cho rằng sức khỏe tốt là rất quan trọng đối với mỗi người, vì vậy các dịch vụ y tế không nên được điều hành bởi các công ty kiếm lợi nhuận.

Ưu điểm của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân có lớn hơn những nhược điểm không?

Dàn bài

1. Mở bài:

 • Paraphrase đề bài
 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Xu hướng này có nhiều lợi ích hơn nhược điểm

2. Thân bài 1 (Lợi ích): Các lợi ích lớn nhất liên quan đến sức khỏe của người bệnh

 • Giải thích 1: Dịch vụ liên tục với cùng một bác sĩ

+ Triển khai: Thay vì phải kể lại những tình trạng sẵn có của mình trong mỗi lần khám do được các bác sĩ khác nhau điều trị, bệnh nhân có thể yêu cầu được tư vấn với những bác sĩ quen, những người không chỉ có kiến ​​thức sâu rộng về lịch sử y tế mà còn cả sự tin tưởng tối đa của họ

Mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân này có thể mang lại tỷ lệ thành công cao hơn trong điều trị

 • Giải thích 2: Quyền sử dụng phòng riêng và giờ tham quan không hạn chế nhờ lượng khách hàng nhỏ hơn và nguồn vốn lớn hơn

+ Triển khai: Trái ngược với môi trường chật chội và căng thẳng tại các bệnh viện công, những dịch vụ này của các phòng khám tư nhân có thể giúp nâng cao tinh thần của bệnh nhân và đẩy nhanh quá trình phục hồi của họ

3. Thân bài 2 (Nhược điểm + Phản biện): Giá cả của dịch vụ từ phòng khám tư nhân

 • Nhược điểm 1: Những dịch vụ này có giá cắt cổ nên chỉ một số ít người mới có thể mua được dịch vụ như vậy
 • Nhược điểm 2: Lợi nhuận cũng quy định các cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân phải ưu tiên cho những người có tiền chi trả, không giống như các bệnh viện công cung cấp dịch vụ đối xử bình đẳng bất kể tình trạng tài chính của mỗi người
 • Phản biện: Một số người sẽ cho rằng sự bất bình đẳng này dẫn đến sự chia rẽ lớn hơn giữa người giàu và người nghèo, nhưng có lẽ họ đã không cân nhắc việc hoạt động vì lợi nhuận của các bệnh viện tư nhân có thể giúp trả lương đủ cho nhân viên

Các bác sĩ tư nhân có thể được hưởng sự ổn định tài chính cùng với tinh thần phục vụ bệnh nhân tốt hơn so với các bác sĩ công

Nguồn vốn bổ sung cũng giúp các tổ chức tư nhân tìm mua cơ sở vật chất và quy trình mới nhất để tối đa hóa hiệu quả điều trị của họ

 

Health & Profit - sample essay

Paraphrase

1. perk = benefit = advantage (n) lợi ích 

>< downside = disadvantage (n) nhược điểm

2. private healthcare (n. phr.) dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân

= private clinic = private healthcare provider = private hospital = private institution (n. phr.) phòng khám tư nhân

3. doctor = physician =attendant = clinician (n) bác sĩ

Vocabulary

 • basic necessity (n. phr.) nhu cầu thiết yếu
 • continuity (n) sự tiếp diễn
 • existing conditions (n. phr.) những tình trạng sẵn có
 • medical history (n. phr.) lịch sử y tế
 • utmost confidence (n. phr.) sự tin tưởng tuyệt đối
 • private room (n. phr.) phòng riêng
 • unrestricted visiting hours (n. phr.) giờ thăm lo không hạn chế
 • clientele (n) lượng khách hàng
 • cramped and stress-inducing environment (n. phr.) môi trường chật chội và gây căng thẳng
 • boost patients’ morale (v. phr.) nâng cao tinh thần của bệnh nhân
 • accelerate their recovery (v. phr.) đẩy nhanh quá trình phục hồi của họ
 • exorbitant (adj) (giá cả) cao
 • a bigger division between the rich and the poor (n. phr.) sự chia rẽ lớn hơn giữa người giàu và người nghèo
 • sufficient income (n. phr.) thu nhập đủ

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email