Task 1 - Liverton dock - sample report - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Maps

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Task 1 - Liverton dock - sample report

Paraphrase 

cargo (n) hàng hóa

= freight (n)

Vocabulary

  • facilitate easy movements (v. phr.) giúp di chuyển dễ dàng
  • (be) sandwiched between (adj) (được) kẹp giữa, ở giữa
  • enjoy the river view during their stroll (v. phr.) tận hưởng cảnh bờ sông khi đi dạo

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email